გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #45

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #45

ნომერშია:

  • ახალი ამბები
  • ქართული ღვინო
  • ინტერვიუ
  • დაცული ტერიტორიები
  • გარემოს დაცვა
  • აგრორჩევა
  • წარმატების ისტორიები

 

 

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო