ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფასების ფაილი

გაფილტრეთ ტარიფები

price form

ჩაქვის სერვის-ცენტრი

ჩაის პლანტაციის გასხვლა 0-10 სმ სიმაღლეზე მოჭრილი მასის დაქუცმაცებით (სამუშაო სრულდება Seppi M + ადგილობრივად დამზადებული აგრეგატით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი1300 ლარი

ჩაის პლანტაციის გასხვლა-დაქუცმაცება 35-40 სმ სიმაღლეზე (სამუშაო სრულდება ბელარუსული წარმოების აგრეგატით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი1300 ლარი

ჩაის რიგთაშორისებში ნიადაგის ღრმად გაფხვიერება 30-35 სმ სიმაღლეზე (სამუშაო სრულდება ადგილობრივად დამზადებული აგრეგატით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი100 ლარი

ნიადაგის დამუშავება, ფესვთა სისტემის დაქუცმაცებატრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი2500 ლარი

ნათეს-ნარგავების ჰერბიციდებით დამუშავება ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი15 ლარი

ვენახის შეწამვლატრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი25 ლარი

ბაღის მრავალწლიანი ნარგავების შეწამვლა (1 ტონიანი ავზის დაცლით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ტონა70 ლარი

სასუქის შეტანა (გამფანტველით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი15 ლარი

კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, თბილისი, დიღმის მასივი, ახმეტელის 10ა
ელ. ფოსტა: info@alsc.ge
სოციალური მედია:

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო