ტარიფები ჩამოტვირთეთ ფასების ფაილი

გაფილტრეთ ტარიფები

price form

ჩაქვის სერვის-ცენტრი

ბალახისა და ბოსტნეული კულტურების თესლის აღებატრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი180 ლარი

ნიადაგის მოხვნა (საპლანტაჟე გუთნით)(ერთფრთიანი გუთანი)(50-70სმ-მდე)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი650 ლარი

სავარგულების ბუჩქნარისაგან გაწმენდა, მოჭრილი მასის დაქუცმაცებით (სამუშაო სრულდება ადგილობრივად დამზადებული აგრეგატით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი950 ლარი

ნიადაგის მოხვნა 50 სმ სიღრმემდე (მზრალი , ანეული 1 წელი)(ორფრთიანი გუთნით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი350 ლარი

ნიადაგის მოხვნა 50-სმ სიღრმემდე (ნასვენი-ყამირი 1 წელზე მეტი)(ორფრთიანი გუთნით)ტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი400 ლარი

ხე-ბუჩქნარის მოჭრა-დაქუცმაცება 5 სმ სიღრმემდე (თვითმავალი დამქუცმაცებლით, Raptor-800) ხეებზე ორჯერადი გადავლითტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი4000 ლარი

ხე-ბუჩქნარის მოჭრა-დაქუცმაცება 5 სმ სიღრმემდე (თვითმავალი დამქუცმაცებლით, Raptor-800) ხეებზე ერთჯერადი გადავლითტრანსპორტირება (1კმ): 1,00 ლარი

  • 1 ჰექტარი3000 ლარი

კონტაქტი

მისამართი: საქართველო, თბილისი, დიღმის მასივი, ახმეტელის 10ა
ელ. ფოსტა: info@alsc.ge
სოციალური მედია:

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო