სიახლეები

ქერის მოსავლის აღება მარნეულში

მარნეულის მუნიციპალიტეტში შპს "მექანიზატორის" კომბაინები ქერის მოსავლის აღებას ახორციელებენ.

მზესუმზირის თესვა თელეთში

სოფელ თელეთში შპს " მექანიზატორი" მზესუმზირის თესვას ახორციელებს.

ქართული გუთნების გამოცდა

კასპის მუნიციპალიტეტში შპს "მექანიზატორის" ბაზაზე დამზადებული გუთნების გამოცდა მიმდინარეობს.

ტექნიკის გადაყვანა დასავლეთ საქართველოში

შპს"მექანიზატორი" ახორციელებს ტექნიკის გადაყვანას დასავლეთ საქართველოში, რათა სამუშაოები აგროვადების სრული დაცვით შესრულდეს.

ხვნის სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტში

შპს "მექანიზატორი" კასპის მუნიციპალიტეტში აქტიურად ახორციელებს ხვნის სამუშაოებს, რომელიც "მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტით" არის გათვალისწინებული.

ხვნის სამუშაოები კონფლიქტისპირა სოფლებში

შპს "მექანიზატორი" აქტიურად ახორციელებს ხვნის სამუშაოებს კონფლიქტისპირა სოფლებში.

ხახვის ჩითილების კასეტური რგვა

შპს "მექანიზატორი" მარნეულის მუნიციპალიტეტში უახლესი მანქანა-დანადგარებით ხახვის ჩითილების რგვას ახორციელებს.

ხვნების გახსნა მარნეულის მუნიციპალიტეტში

მარნეულის მუნიციპალიტეტში საგაზაფხულო ხვნები დაიწყო. შპს "მექანიზატორი" აქტიურადაა ჩართული მიმდინარე სამუშაოებში.

ხვნა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, ხვნის სამუშაოებში, აქტიურად ჩაერთო შპს "მექანიზატორის" თანამედროვე ტექნიკა.

ორმოების ამოღება თბილისის ზღვაზე

შპს "მექანიზატორი" ახორციელებს ხეების ჩასარგავი ორმოების ამოღებას თბილისის ზღვაზე.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო