სიახლეები

ხორბლის თესვა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

შპს "მექანიზატორი" საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორბლის თესვას ახორციელებს.

ხორბლის თესვა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში საშემოდგომო თესვის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს.

ნიადაგის დამუშავება ზემძიმე დისკოებიანი ფარცხით

შპს "მექანიზატორი" შირაქის ველზე ნიადაგის ზემძიმე დისკოებიანი ფარცხით დამუშავებას ახორციელებს.

საშემოდგომო ხვნის სამუშაოები დედოფლისწყაროში

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, შპს "მექანიზატორი" აქტიურად ახორციელებს საშემოდგომო ხვნის სამუშაოებს.

კარტოფილის მოსავლის აღება ახალქალაქში

შპს "მექანიზატორი" ახალქალაქში კარტოფილის მოსავლის აღების სამუშაოებს ახორციელებს.

ნათესების ჰერბიციდებით დამუშავება, მარნეული

შპს "მექანიზატორი" ახორციელებს ხორბლის მოსავლის ჰერბიციდებით დამუშავებას.

ქერის მოსავლის აღება, დედოფლისწყარო

დედოფლისწყაროში ქერის მოსავლის აღება აქტიურ ფაზაში შედის შპს "მექანიზატორის" კომბაინები მობილიზებულია აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად.

მოსავლის აღების დაწყება

შპს "მექანიზატორი"აქტიურად ახორციელებს ხორბლის, ქერისა და შვრიის მოსავლის აღებას.

ხვნების გახსნა მარნეულში

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ხვნის სამუშაოები იწყება რომელიც "მცირემიწიან ფერმერთა 2016 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტით" არის გათვალისწინებული. აღნიშნულ პროექტში შპს "მექანიზატორი" აქტიურადაა ჩართული.

მოსავლის აღება საზღვრისპირა სოფლებში

შპს "მექანიზატორი" აქტიურად არის ჩართული,შიდა ქართლის, კოფლიქტისპირა სოფლებში ხორბლის მოსავლის აღების პროცესში.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო