სიახლეები

ახალციხე

ახალციხეში საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოები მიმდინარეობს

საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოები დედოფლისწყაროში

დედოფლისწყაროში საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოები აქტიურად ხორციელდება

ნათესების ჰერბიციდებით დამუშავება

ნათესების ჰერბიციდებით დამუშავება 

კულტივაცია

დედოფლისწყაროში  შპს "მექანიზატორი" მიწის კულტივაციის სამუშაოებს ახორციელებს.

საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოები საგარეჯოში

საგარეჯოში, შპს "მექანიზატორი" საგაზაფხულო ხვნის სამუშაოებს აქტიურად ახორციელებს.

საშემოდგომო ხვნის სამუშაოები თამარისში

საშემოდგომო ხვნის სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება.

საშემოდგომო ხვნის სამუშაოები მარნეულში

შპს "მექანიზატორი" მარნეულის მუნიციპალიტეტში საშემოდგომო ხვნის სამუშაოებს აქტიურად აგრძელებს.

ხორბლის თესვა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

შპს "მექანიზატორი" საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ხორბლის თესვას ახორციელებს.

ხორბლის თესვა

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში საშემოდგომო თესვის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს.

ნიადაგის დამუშავება ზემძიმე დისკოებიანი ფარცხით

შპს "მექანიზატორი" შირაქის ველზე ნიადაგის ზემძიმე დისკოებიანი ფარცხით დამუშავებას ახორციელებს.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო