„ჩვენი სოფელი“ #1

„ჩვენი სოფელი“ #1

ნომერშია:
  • მინისტრის მიმართვა
  • სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი უწყებები
  • 4 ნოემბერი-ქართული ღვინის დღე
  • სოფლის მეურნოების სამინისტროს 2013-2015 წწ გაწეული საქმიანობის ანგარიში
  • აგრორჩევა თხილის კულტურა
  • თაფლის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები
  • საქართველოს აგრო-კალენდარი


იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო