გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #39

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #39

  • ახალი ამბები
  • ქართული ღვინო
  • წარმატების ისტორიები
  • დაიცავი გარემო
  • კამპანია ნუ მოჭრი, მორთე
  • ჩურჩხლის შენახვის ტექნოლოგია

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო