გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 57

გაზეთი "ჩვენი სოფელი" # 57

ნომერშია:

  • ახალი ამბები
  • რთველი 2020
  • ქართული აგრარული წარმოება
  • წარმატების ისტორიები 
  • საქართველოს ტყე 
  • მონიტორინგი
  • აგრორჩევა
  • ვეტერინარია და ფიტოსანიტარია 

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო