„ჩვენი სოფელი“ #8

„ჩვენი სოფელი“ #8

ნომერშია:

  • 26 მაისი- ეს დღე ჩვენია;
  • საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ანგარიში 2013-2016 (აპრილი);
  • „აგროდაზღვევის“ პროგრამა;
  • ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) - საბაჟო და სატარიფო რეგულაციები;
  • რჩევა ფერმერებისთვის პომიდვრის აგროტექნოლოგია;
  • ხორბლის წარმოების საინვესტიციო შესაძლებლობები.

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველოს მელიორაცია
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო
სოფლის განვითარების სააგენტო