გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #49

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #49

ნომერშია:

  • წყალტუბოს რეაბილიტაცია
  • საკანონმდებლო ცვლილებები
  • ახალი ამბები
  • დაცული ტერიტორიები
  • ინტერვიუ
  • წარმატების ისტორიები
  • აგრორჩევა

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო