გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #46

გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ #46


ნომერშია:

  • ახალი ამბები
  • ქართული ღვინო
  • ღვინის ხარისხის კონტროლის 6 თვის მონაცემები
  • წარმატების ისტორიები
  • ინტერვიუ
  • გარემოს დაცვა

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო