ტექნიკის დისლოკაცია

ზუგდიდი

 • საკონტაქტო პირიჩხეიძე დავით
 • მისამართიზუგდიდი
 • ტელეფონი571 75 90 56

ჩხოროწყუ

 • საკონტაქტო პირიჯალაღონია გელა
 • მისამართიჩხოროწყუ
 • ტელეფონი599 47 48 85

სენაკი

 • საკონტაქტო პირიჩოჩია პაატა
 • მისამართისენაკი
 • ტელეფონი591 40 44 29

წალენჯიხა

 • საკონტაქტო პირიკვარაცხელია მალხაზი
 • მისამართიწალენჯიხა
 • ტელეფონი591 41 08 84

აბაშა-1

 • საკონტაქტო პირიცომაია ვეფხვია
 • მისამართიაბაშა
 • ტელეფონი599 88 19 81

აბაშა-2

 • საკონტაქტო პირიქვილითაია მამუკა
 • მისამართიაბაშა
 • ტელეფონი591 41 08 81

სპეც.ბრიგადა 1

 • საკონტაქტო პირიზაზაძე სიმონ
 • მისამართიახალციხე
 • ტელეფონი568 80 04 94

სპეც.ბრიგადა 2 (ადიგენი)

 • საკონტაქტო პირიმაისურაძე ჯაბა
 • მისამართიადიგენი
 • ტელეფონი599 78 00 53

სპეც.ბრიგადა (ბოლნისი)

 • საკონტაქტო პირიმეფარიშვილი მერაბ
 • მისამართიბოლნისი
 • ტელეფონი599 17 05 99

დმანისი 1

 • საკონტაქტო პირიყულიაშვილი თენგული
 • მისამართიდმანისი
 • ტელეფონი599 90 75 61

დმანისი 2

 • საკონტაქტო პირიდაუთაშვილი გელა
 • მისამართიდმანისი
 • ტელეფონი591 41 08 91

სპეც.ბრიგადა

 • საკონტაქტო პირიყაველაშვილი ამირან
 • მისამართიმარნეული
 • ტელეფონი551 80 10 88

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო