ტექნიკის დისლოკაცია

სპეც.ბრიგადა 1 (ყვარელი)

 • საკონტაქტო პირიიაგორაშვილი ილია
 • მისამართიყვარელი
 • ტელეფონი579 31 01 11

სპეც.ბრიგადა 2 (კაჭრეთი)

 • საკონტაქტო პირილოლაძე გრიგოლ
 • მისამართიკაჭრეთი
 • ტელეფონი591 41 08 48

სპეც.ბრიგადა 3 (რუისპირი)

 • საკონტაქტო პირიჟონჟოლაძე კობა
 • მისამართირუისპირი
 • ტელეფონი591 41 08 98

საგარეჯო

 • საკონტაქტო პირიმარხვაშვილი გიორგი
 • მისამართისაგარეჯო
 • ტელეფონი591 40 44 02

ველისციხე

 • საკონტაქტო პირითოდაშვილი თეიმურაზი
 • მისამართიველისციხე
 • ტელეფონი599 88 19 41

მთისძირი

 • საკონტაქტო პირიბალიაშვილი თამაზი
 • მისამართიმთისძირი
 • ტელეფონი599 09 57 24

გურჯაანი

 • საკონტაქტო პირიბურდიაშვილი მიხეილ
 • მისამართიგურჯაანი
 • ტელეფონი599 13 05 02

ლაგოდეხი

 • საკონტაქტო პირიჩუთლაშვილი მალხაზი
 • მისამართილაგოდეხი
 • ტელეფონი591 41 08 45

კისისხევი

 • საკონტაქტო პირიგურასპიშვილი იროდიონ
 • მისამართიკისისხევი
 • ტელეფონი591 40 44 38

ოჟიო

 • საკონტაქტო პირინახუცრიშვილი ვაჟა
 • მისამართიოჟიო
 • ტელეფონი599 88 19 33

ქვემო ალვანი

 • საკონტაქტო პირიგელაშვილი თამაზ
 • მისამართიქვემო ალვანი
 • ტელეფონი595 99 38 64

ბოდბე

 • საკონტაქტო პირიხუნაშვილი თეიმურაზ
 • მისამართიბოდბე
 • ტელეფონი599 09 57 14

იხილეთ აგრო ოპერაციის ტარიფი

price form

პარტნიორები

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო
საქართველოს მელიორაცია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
ღვინის ეროვნული სააგენტო
სურსათის ეროვნული სააგენტო